LƯỠI CƯA FREUD ( ITALIA )

LƯỠI CƯA FREUD ( ITALIA )

Mô tả

Danh sách và thông số các loại lưỡi cưa 

Đường kính ngoài Đường kính trục Độ dày Số răng
250 30 2.5 48
300 30 3.2 48
300 30 3.2 60
300 30 3.2 72
300 30 3.2 96
300 30 3.2 96 (3D)
300 30 3.2 120
350 30 3.2 60
350 30 3.2 72