CHỔI ĐÁNH BÓNG MÁY DÁN CẠNH

CHỔI ĐÁNH BÓNG MÁY DÁN CẠNH

Mô tả

Đường Kính các loại chổi đánh bóng : 18cm – 15cm – 9cm